Skip to content
The Saw Swee Hock building, home of LSESU

Sports and Societies

Amdanom ni / About us

Mae Cymdeithas Gymreig LSESU yn anelu i roi’r cyfle i fyfyrwyr LSE gael datblygu eu rhwydwaith Gymreig y tu hwnt i Gymru yn ogystal â dathlu diwylliant Cymru drwy amryw ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn academaidd. Mae’r gymdeithas yn croesawu unrhyw fyfyriwr sydd â diddordeb yng Nghymru neu ddiwylliant Cymreig. O bartion gwylio gemau’r Chwe Gwlad i ddathliadau Dydd Miwsig Cymru a Dydd Gwyl Dewi, mae rhywbeth at ddant pawb yn ein harlwy o ddigwyddiadau :)

Bydd aelodaeth yn eich galluogi i fynychu ein holl ddigwyddiadau. Ymunwch â ni heddiw am ddim ond £1.50! 

 

LSESU Welsh Society strives to offer LSE students the opportunity to develop their Welsh network beyond Wales and celebrate Welsh culture through various events during the academic year. The society welcomes any student who is interested in Wales or Welsh culture. From Six Nations watch parties to Welsh Music Day and St David’s Day celebrations, our events programme offers something for everyone :)

Membership will grant you access to all our events. Become a member today for only £1.50! 

 

Cysylltwch â ni / Contact us

Mae Cymdeithas Gymreig LSESU yn hynod gyffrous i groesawu aelodau newydd ac mae gennym sawl platfform y mae modd i chi eu defnyddio i gadw mewn cyswllt â ni:

 

LSESU Welsh Society is super excited to welcome new members and we have a number of platforms you can utilise to keep in touch with us:

Elections

Welsh Society Lent Term Elections 2023

Club and Society elections run to elect any members into committee positions for the 2023/24 academic year.

3 posts are up for election.

The polls have closed.

Please log in to see more details.